KKK

Miks klikk-ühendused lahti tulevad?

Klikk-lukustused tulevad lahti ainult siis, kui lauad maha jahtuvad. Sellel võivad olla järgmised põhjused:

 • Klikk-ühendusi ei lukustatud korralikult – klõpsu ei olnud kuulda (vajutati lihtsalt kokku / olid määrdunud).
 • Klikk-ühendused said lukustamise ajal kahjustada (löödi mõlki).
 • Lauad soojenesid tugevasti ja kaardusid (nt päikesekiirgus). Selle tagajärjel tuli klikk-ühendus lahti (või sai kahjustada) – jahtumisel need avanevad.
 • Lauad paigaldati suvel soojalt – need jahtuvad ja neid blokeerivad rasked esemed, kleepuvad kititud vuugid, uksepiidad lauad jne.
 • Alusmatt on liiga pehme ja liiga paks. Lauad surutakse sisse, kaarduvad ja tulevad lahti.

Põrand kaardub või lainetab.

Põrand lainetab ainult juhul, kui lauad soojenevad ega ühtlustu. Sellel võivad olla järgnevad põhjused:

 • Lauad paigaldati külmalt.
 • Lauad on otsese päikesekiirguse käes ja pikenevad.
 • Laudadele paistab tugev prožektorivalgus või punktvalgus ja lauad soojenevad (nt näituseruumides).
 • Aluskattes on kokkutõmbuvad vuugid (nt tsementpõrandas), mis on laudadega kaetud.

Klikk-ühendused kaarduvad. Sellel võivad olla järgnevad põhjused:

 • Laudu ei lukustatud korralikult, vaid need löödi kokku!
 • Klikk-ühendus oli lukustamise ajal määrdunud!
 • Lauad soojenesid tugevasti ja ei suuda ühtlustuda!
 • Aluskattes on kokkutõmbuvad vuugid (nt tsementpõrandas!), mis on laudadega kaetud!
 • Alusmatt on liiga pehme ja liiga paks! Lauad surutakse sisse, kaarduvad ja tulevad lahti.

Põrand lõhnab ebameeldivalt!

Kahjuks ei ole võimalik valmistada täiesti lõhnatut vinüüli. DIN EN 16000 normide kohaselt peab lõhn olema 28 päeva pärast niipalju vähenenud, et see enam ei häiri.

Kas lõhnaained on kahjulikud?

Ei! Prantsuse VOC-määruse normi DIN EN 16000 kohaselt läbi viidud TÜVi katsearuande alusel kinnitatakse meie laudade kohta, et neid on lubatud kasutada eluruumides parima A+ klassina.

Millised koostisained laudades sisalduvad?

Tulemus [mg/m3] klass A+
Formaldehüüdid 5 A+ < 10
Atsetaaldehüüdid 10 A+ < 200
Tolueenid 16 A+ < 300
Tetrakloroeteenid n.d. A+ < 250
Ksüleenid n.d. A+ < 200
1,2,4- trimetüülbenseenid n.d. A+ < 1000
1,4- diklorobenseenid n.d. A+ < 60
Etüülbenseenid n.d. A+ < 750
2-butoksüetanool n.d. A+ < 1000
Stüreenid n.d. A+ < 250
TVOC 37 A+ < 1000

Milline on vinüülpõranda termiline takistus?

EN 12664 / EN12524 kohaselt on meie vinüüllaudade termiline takistus (5 mm) on 0.067 m2•K/W

Soojustakistuse määratlus:
Rth = ∆T / Qv
∆T = temperatuurierinevus
Qv = soojusvoog
Soojusjuhtivuse määratlus:
λ = l / (Rth • A)
Soojustakistuse ühik on K/W (Kelvin / Vatt)

Termilise takistusega arvutamise eelis Põranda erinevate kihtide näitajad on võimalik kokku liita.
Põrandaküte: kõikide põrandakatete näitajate summa ei tohi ületada 0.15 m2•K/W

Võrdlus: 25cm betoonkate Rth = 0.10 m²•K/W
7cm tsemendist aluspõrand Rth = 0.05 m²•K/W
Alusmatt dBCover 1510 Rth = 0.051 m²•K/W
25mm puitlaastplaat Rth = 0.171 m²•K/W
30mm kuuse täispuit Rth = 0.231 m²•K/W
Keraamilised plaadid (kahhel) Rth = 0.010 m²•K/W

Kas põrand on antistaatiline?

Katsearuande kohaselt on meie vinüüllaudade maksimaalne elektrostaatiline laeng 1,84 kV! Et liigitada põrandat antistaatiliseks, ei tohi maksimaalne laeng normi EN 1815 kohaselt ületada 2 kV. Seega on põrand antistaatiline!

Tähelepanu! Eriti tundlikel kasutusaladel (operatsioonitoad, elektrooniliste komponentide tootmisruumid jne) nõutakse väiksemaid näitajaid.

Laudadel on kõrgemale ulatuvad servad või väikesed praod.

EN 649 ja EN 651 kohaselt on PVC-katete tolerants 0,2 mm (umbes kahekordne visiitkaardi paksus), seetõttu võib puuduseks lugeda ainult kõrgemale ulatuvaid servi või laiemaid pragusid.

Põrandal on pinnakaunistuse vead, põrand kaardub jne.

Kohaldamisele kuuluvate standardite järgi peavad pretensiooni esitamiseks olema vead nähtavad horisontaalselt ülevalt langeva valguse käes umbes 1,80 m kõrguselt (silmade kõrgus) või tagant langeva valguse käes umbes 2,40 m enne kinganinasid. Puuduste kohta, mis on nähtavad ainult põlvitades vastuvalguse käes, ei ole võimalik pretensiooni esitada.

Millisesse kasutusklassi (EN 685) põrandalauad kuuluvad?

 • 0,1 mm kulumiskihiga lauad: kasutusklass 21
 • 0,3 mm kulumiskihiga lauad: kasutusklass 23/31
 • 0,5 mm kulumiskihiga lauad: kasutusklass 33/42

Eluruumid – erakasutuseks ette nähtud ruumid
 • 21 mõõdukas / väike:vähese või ajutise kasutusega ruumid – magamistoad
 • 22 normaalne / keskmine: keskmise kasutusega ruumid – elutoad, esikud
 • 23 suur: intensiivse kasutusega ruumid – elutoad, esikud, söögitoad ja koridorid

Ettevõtlusruumid – ruumid, mis on ette nähtud ühiskondlikuks kasutamiseks ja tööks
 • 31 mõõdukas: väikese või ajutise kasutusega ruumid – hotellid, magamistoad, konverentsiruumid, väikesed kontorid
 • 32 normaalne: keskmise käidavusega ruumid – klassiruumid, väikesed kontorid, hotellid, butiigid
 • 33 suur: suure käidavusega ruumid – koridorid, kaubamajad, fuajeed, koolid, avatud kontorid
 • 34 väga suur: intensiivse kasutusega ruumid – angaarid, piletimüügiruumid, kaubamajad

Tööstusruumid – kergetööstuses kasutamiseks ette nähtud ruumid
 • 41 mõõdukas: ruumid, kus töötatakse põhiliselt istudes ja kus kasutatakse aeg-ajalt kergsõidukeid – elektroonikatöökojad, peenmehaanika töökojad
 • 42 normaalne: ruumid, kus töötatakse põhiliselt seistes ja/või kus liiguvad sõidukid – laoruumid, elektroonikatöökojad
 • 43 suur: muud tööstusruumid – laoruumid, tootmistsehhid

Millisesse kulumisrühma kuuluvad meie vinüüllauad (EN 660-2)?

Meie vinüüllauad kuuluvad rühma T

2.1 Elastsete põrandakatete klassifitseerimine

2.1.1 EN 649, homogeensete ja heterogeensete PVC-põrandakatete klassifitseerimine

Esimese sammuna tehakse kindlaks (tabel 1), millisesse kulumisrühma tuleb põrandakate liigitada.

Tabel 1
Kulumisrühm T P M F
Paksuse kadu mm EN 660-1 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60
Mahu kadu mm³ EN 660-1 ≤ 2,0 ≤ 4,0 ≤ 7,5 ≤ 15,0

Läbipaistva kulumiskihiga põrandakatted kuuluvad automaatselt - kontrollimata kulumisrühma T!