Impressum

Käesolevate internetilehekülgede operaator on
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

KM reg-nr.: DE 156673152
Mannheimi linnakohus: HRA 3983

Telefon: +49 800 3905 000
E-post: service@bauhaus.info

Isiklikult vastutav osanik

Werkhaus GmbH
Asukoht: Mannheim
Mannheimi linnakohus HRB 6426
Juhatuse liikmed: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Vastutus

Hoolikale sisulisele kontrollile vaatamata ei võta me vastutust väliste linkide sisu eest. Lingitud lehekülgede sisu eest vastutavad eranditult nende operaatorid.

Andmekaitsedeklaratsioon

BAUHAUSi soov on, et saaksite kasutada meie internetilehekülgi turvaliselt ja meeldivalt. BAUHAUS pingutab pidevalt selle nimel, et tegutseda kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega. Alljärgnev andmekaitsejuhend annab teile teavet selle kohta, millal ja kus me isikuandmeid kogume ja kuidas te saate seda protsessi kontrollida.

Käesolev juhend hõlmab internetilehekülgi, mille URL on www.bauhaus-ag.de. või www.bauhaus.info. Kuna me laiendame pakkumisi pidevalt, võib üksikjuhtudel esineda uuendusi. Seetõttu soovitame teil seda juhendit korrapäraselt lugeda.

Andmekaitsejuhend

Üldjuhul saate külastada meie internetilehekülge, ilma et esitaksite andmeid oma isiku kohta. Kui erandjuhul on vaja teie nime, aadressi või muid isikuandmeid, siis juhitakse sellele enne teie tähelepanu. Te võite otsustada esitada meile või meie äripartneritele interneti kaudu isikuandmeid, et oleks näiteks võimalik töödelda kirju või esitada tellimus. Me kogume, salvestame ja töötleme teie isikuandmeid suurima hoolega vastavate seaduste järgi.

Kasutusandmed

Meie internetilehekülje külastuste kaudu saame kasutusandmeid. Me analüüsime neid andmeid, et saada aru suundumustest ja koostada statistikat, kuid järgime kõikide meetmete puhul teleteenuste andmekaitseseaduse (Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG)) ja telekommunikatsiooniettevõtete andmekaitsemääruse (Datenschutzverordnung für Telekommunikationsunternehmen (TDSV)) rangeid ohutusstandardeid. Selle kaudu on välistatud isikuandmete seostamine kasutusandmete või kasutusprofiilidega ja “klaasist kasutaja” tekkimine.

Vastutuse välistus (Disclaimer)

Me ei vastuta sisu õigsuse eest. Postituste aluseks on allikad, mida peame usaldusväärseks. Seetõttu ei ole võimalik võtta vastutust esitatud teabe ajakohasuse, õigsuse ja täielikkuse eest.

Käesolevate internetilehekülgede sisu ärikasutus ja/või levitamine eeldab kirjalikku nõusolekut.

Meie internetilehekülgedel olevad andmed koostati hoolega ning arvestades teaduse ja tehnika teadaolevat taset. Teadmiste ja kogemuste vahetus areneb pidevalt edasi. Pidage seetõttu silmas, et külastaksite enne tööde alustamist alati kõige uuemat internetilehekülge. Palume mõistmist selles osas, et käesolevatel lehekülgedel toodud andmetega seoses peame piirama oma vastutust tahtlikkuse, raske hooletuse ja oluliste kohustuste rikkumise osas. Toodete kirjeldatud kasutusviiside raames ei ole võimalik arvesse võtta üksikjuhtumi eritingimusi. Kontrollige seetõttu kasutatud toodete sobivust konkreetseks kasutusotstarbeks ning järgige igal juhul kasutusjuhendit ja arvestage tootja andmeid.

Fotod

© fotolia.com
© iStockPhoto.com

© Paul Maguire – Fotolia.com, © fischer-cg.de – Fotolia.com, © F.Schmidt – Fotolia.com, © zhu difeng – Fotolia.com, © hammett79 – Fotolia.com, © peshkova – Fotolia.com, © Stauke – Fotolia.com, © Smileus – Fotolia.com, © Romolo Tavani – Fotolia.com, © Halfpoint – Fotolia.com, © goodluz – Fotolia.com, © drubig-photo – Fotolia.com, © ehrenberg-bilder – Fotolia.com, © stokkete – Fotolia.com, © franckreporter – iStockPhoto.com, © skynesher – iStockPhoto.com, © LarisaBozhikova – iStockPhoto.com

Google Analyticsi kasutamine

Käesolev veebileht kasutab Google Analyticsit, mis on Google Inc. (Google) veebianalüüsi teenus. Google Analytics kasutab nn küpsiseid (tekstifaile), mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida, kuidas te veebilehte kasutate. Küpsise koostatud teave selle kohta, kuidas te käesolevat veebilehte kasutate, edastatakse üldjuhul Google’i USAs asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Kui käesoleval veebilehel aktiveeritakse IP anonüümistamine, lühendab Google siiski enne teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonna teistes lepinguriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse Google’i USAs asuvasse serverisse täielik IP aadress, mida seal lühendatakse. Käesoleva veebilehe operaatori ülesandel kasutab Google seda teavet, et analüüsida, kuidas te veebilehte kasutate, koostada aruandeid tegevuse kohta veebilehel ja osutada veebilehe operaatorile veebilehe ja interneti kasutamisega seotud lisateenuseid. Google Analyticsi raames teie veebisirvija edastatud IP-aadressi ei liideta Google’i teiste andmetega. Te saate küpsiste salvestamist takistada oma veebisirvija tarkvara vastava seadistamise teel; juhime siiski teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei saa te võib-olla täies ulatuses kasutada käesoleva veebilehe kõiki funktsioone. Lisaks on teil võimalik takistada Google’ile nende andmete edastamist, mida küpsised koostavad ja mis on seotud sellega, kuidas te veebilehte kasutate (sh teie IP-aadress), ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, kui laadite alla ja installite lingi (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) kaudu kättesaadava veebisirvija pistikprogrammi.
Lähemat teavet selle kohta leiate http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de või https://www.google.de/intl/de/policies/ (üldteave Google Analyticsi ja andmekaitse kohta). Juhime teie tähelepanu sellele, et käesoleval veebilehel laiendati Google Analyticsit koodiga “gat._anonymizeIp();”, et tagada IP-aadresside anonüümistatud salvestamine (nn IP-masking).