Garantii

Kollektsioonid b!design star, maxi, maxi+ ja tile pakuvad 5-AASTAST TÄIELIKKU TOOTJAGARANTIID.
Kollektsioon b!design clic pakub 10-AASTAST PIIRATUD TOOTJAGARANTIID.
Kollektsioon b!design clic home pakub 5-AASTAST PIIRATUD TOOTJAGARANTIID.
KASUTAMISEL ERAISIKUTE ELURUUMIDES KEHTIB TOOTJAGARANTII 25 AASTAT.

1. Kehtivusala
Tingimusel, et põrandat on hooldatud kasutusjuhendi järgi, kasutatud näidatud kasutusklassi raames ja paigaldatud paigaldusjuhendi kohaselt, hõlmab garantii eranditult järgmisi valdkondi:

  1. A. Tootmisdefektid
  2. B. Delaminatsioon
  3. C. Suured ebatavalised värvierinevused ja pleekimine, tingimusel, et lauad ei olnud otsese päikesekiirguse käes.

2. Garantii ei hõlma järgmist:

  1. A. Tavaline kulumine, tahtlikult või ettekavatsetult tekitatud kahjud: kahjud, mille põhjuseks on asjatundmatu paigaldamine või hooldus, keemiline lagunemine ebasobivate puhastusvahendite tõttu, leeliselised aluspõrandad; või kahjud, mille põhjuseks on hüdrostaatiline surve, põletused, praod, mõlgid, plekid või läike kadumine tavalise vananemise või välismõjude tõttu.
  2. B. Töö või töökulud kahjustatud põranda eemaldamiseks ja asenduspõranda paigaldamiseks.
  3. Jätkukahjud

Kasutuspiirangud, üürileandmise hilinemine jne, mis on seotud asjaomase materjali eemaldamise või uuesti paigaldamisega. Täiendavad kahjuhüvitised kõrval- või jätkukahjude eest on sõnaselgelt välistatud.
Kui kohalike seaduste järgi ei ole võimalik jätkukahjusid välistada, võidakse 2. punktis loetletud piiranguid kohaldada ainult osaliselt. Käesoleva garantiiga antakse eriõigused,
sellest ei ole võimalik tuletada täiendavaid nõudeid või õigusi. Garantiihüvitisi on võimalik sisse nõuda ainult müüja/edasimüüja kohese teavitamise kaudu. Teatele tuleb lisada originaalarve koopia ja täielikult täidetud pretensioon koos fotodega. Garantiinõude saab kinnitada ainult müüja/edasimüüja.