Andmekaitseavaldus

Teie eraelu kaitse on meie jaoks oluline. Te peate end meie juures turvaliselt tundma. Seepärast järgime meie ja meie andmekaitseametnik andmekaitseõigusega seotud nõudeid, eelkõige alates 25. maist 2018 kehtivast ELi isikuandmete kaitse üldmäärusest ja Saksa andmekaitseseadusest tulenevaid nõudeid. Alljärgnevalt soovime teid teavitada sellest, millistel eesmärkidel teie andmeid kogutakse ja kasutatakse ning kuidas saate oma õigusi teostada. Andmekaitseavalduse võite meie veebipoe iga lehe allosas oleva jaotise „Andmekaitse“ kaudu igal ajal avada ja välja trükkida.

Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed

B! Disain on BAUHAUSi pakkumine. Klienditeenindus toimub kontserni BAUHAUS äriühingutes (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) kaasvastutavate töötlejate kokkuleppe alusel ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 26 lõike 1 esimese lause tähenduses. Klientide või andmesubjektide andmekaitseõigusega seotud küsimuste keskne kontaktpunkt on järgmine.

BAUHAUS AG
Zweigniederlassung Mannheim
Gutenbergstraße 21

68167 Mannheim

Saksamaa

Telefon: 0800 3905 000

E-post: datenschutz@bauhaus.info.

BAUHAUS AG võtab enda peale andmesubjekti õiguste järgimise lähtudes ELi isikuandmete kaitse üldmäärusest (vt alt „Andmesubjektide õigused“).Kontserni BAUHAUS äriühingud edastavad kõik klientide ja kolmandate isikute küsimused andmekaitse kohta ettevõttele BAUHAUS AG. See ei puuduta otseseid küsimusi andmekaitseametnikule. Kaasvastutavate töötlejate kokkuleppe olulise sisu ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 26 lõike 1 esimese lause tähenduses leiate aadressilt www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche.

Andmekaitseametniku kontaktandmed

ui teil on andmesubjektina küsimusi oma andmete andmekaitseõigusega seotud käitlemise kohta, on teil oma küsimuste esitamiseks või soovi edastamiseks kaks võimalust:

  • Üldiste päringutega andmekaitse ja andmesubjektide õiguste teostamise, nt teabenõude kohta pöörduge palun aadressil datenschutz@bauhaus.info ettevõtte BAUHAUS poole, märkides täpselt ära oma soovi ja kontaktaadressi.
  • Konkreetsete küsimuste korral võite lisaks igal ajal pöörduda ka otse määratud andmekaitseametniku poole: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info.

Andmetöötluse eesmärk ja õiguslik alus

Serveri logifailid

Lehekülje www.bdesign-vinyl.de külastamisel registreerib veebiserver selle automaatselt nn serveri logifailides. Need andmed sisaldavad kasutatud veebilehitsejat, operatsioonisüsteemi ja juurdepääsu aega. Neid andmeid kasutatakse ainult statistilise analüüsi eesmärgil ja turvalisuse kaalutlustel (nt kuritarvitamiste või pettuste selgitamiseks) ning veebilehe käitamiseks. Andmetöötluse õiguslik alus on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkt f. Meie õigustatud huvi seisneb meie veebilehe käitamises ja esitamises ning stabiilsuse ja funktsionaalsuse parandamises.

Eelnimetatud isikuandmete esitamine teie poolt ei ole seaduse ega lepinguga ette nähtud. Serveri logifaile töötlemata ei ole siiski tagatud meie veebilehe teenused ja toimivus. Lisaks võivad üksikud teenused olla kättesaamatud või piiratud.

Küpsiste kasutamine

Meie veebilehe kasutamisel salvestatakse teie arvutis nn küpsised. Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mis salvestatakse teie kõvakettal seostatuna teie kasutatava veebilehitsejaga ja mille kaudu jõuavad küpsise paigaldanud asutuseni teatud andmed. Küpsised ei suuda programme teostada ega viiruseid teie arvutisse edasi kanda. Nende eesmärk on internetisisu üldine kasutajasõbralikumaks ja tõhusamaks muutmine. Küpsiseid kasutatakse käesoleval veebilehel näiteks selleks, et analüüsida veebilehe kasutajate käitumist. Teil on võimalik oma veebilehitseja seadistust oma soovide järgi konfigureerida ja nt keelduda kolmanda isiku küpsistest või kõikidest küpsistest. Juhime teie tähelepanu sellele, et seejärel võib juhtuda, et te ei saa kasutada selle veebilehe kõiki funktsioone.

Google Analytics

Kasutame Google Analyticsit, Google Ireland Limitedi, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi Google), veebianalüüsiteenust. Google kasutab küpsiseid. Küpsise loodud teave veebipakkumise kasutamise kohta kasutajate poolt edastatakse tavaliselt Google’i USA serverisse ja salvestatakse seal.

Google on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield raames ja tagab seega Euroopa andmekaitseõigusest kinnipidamise (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google kasutab kõnealust teavet meie ülesandel, et analüüsida meie veebipakkumise kasutamist külastajate poolt, koostada aruandeid tegevuste kohta veebipakkumise raames ja osutada meile muid veebipakkumise kasutamise ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Seejuures võidakse töödeldud andmetest koostada kasutajate pseudonüümitud kasutajaprofiilid. Andmetöötlus toimub teie nõusoleku alusel kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punktiga a. Võite oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tulevikku suunatult tagasi võtta. Alljärgnevalt kirjeldatakse, milliseid tagasivõtmise võimalusi saate selleks kasutada.

Kasutame Google Analyticsit ainult koos aktiveeritud IP-anonüümimisega. See tähendab, et Google lühendab kasutajate IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverisse USAs ja lühendatakse seal.

Kasutaja veebilehitseja edastatud IP-aadressi ei panda kokku Google’i teiste andmetega. Kasutajatel on võimalik küpsiste salvestamist oma veebilehitseja tarkvara vastava seadistuse kaudu takistada; lisaks on kasutajatel võimalik takistada küpsise loodud ja veebipakkumise kasutamisega seotud andmete edastamist Google’ile ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, kui laadivad alla ja paigaldavad alljärgneva lingi kaudu kättesaadava veebilehitseja pistikprogrammi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisateavet andmete kasutamise kohta Google’i poolt, seadistamise ja tagasivõtmise võimaluste kohta leiate Google’i andmekaitseavaldusest (https://policies.google.com/technologies/ads) ning reklaami esitamise tõkestamise Google’i seadistustes (https://adssettings.google.com/authenticated).

Teise võimalusena veebilehitseja lisandile või mobiilsete seadmete veebilehitsejates vajutage palun sellele lingile, et takistada Google Analyticsil edaspidi andmete kogumist siinsel veebilehel:

Analytics-Opt-Out

Analytics-Opt-Out

Seejuures salvestatakse teie seadmesse opt-out küpsis. Kui kustutate oma küpsised, peate sellele lingile uuesti vajutama.
Eelnimetatud isikuandmete esitamine ei ole seaduse ega lepinguga ette nähtud. Ilma nende andmeteta ei ole siiski meie veebipakkumise analüüsimine, optimeerimine ja majanduslik käitamine võimalik.

YouTube

Meie lehekülg kasutab videote lisamiseks pakkujat YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, keda esindab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tavaliselt saadetakse juba lisatud videotega lehekülje avamisel teie IP-aadress YouTube’ile ja paigaldatakse teie arvutisse küpsised.

Oleme sidunud oma YouTube’i videod siiski laiendatud andmekaitserežiimiga (sel juhul võtab YouTube endiselt ühendust Google’i teenusega Double Klick, kuid Google’i andmekaitseavalduse kohaselt selle käigus isikuandmeid ei analüüsita). Selle tulemusena YouTube enam kasutajate kohta teavet ei salvesta, välja arvatud juhul, kui vaatate videot. Kui vajutate videole, edastatakse teie IP-aadress YouTube’ile ja YouTube saab teada, et vaatasite videot. Kui olete YouTube’i sisse loginud, seostatakse see teave ka teie kasutajakontoga (seda on teil võimalik takistada, kui logite enne video avamist YouTube’ist välja).

Lisateavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning nende töötlemise kohta YouTube’is saate selle andmekaitseavaldusest. Sealt saate ka lisateavet oma õiguste ja seadistusvõimaluste kohta eraelu kaitseks: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google töötleb teie isikuandmeid ka USAs ja on liitunud ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“

Isikuandmete vastuvõtja

Seaduslike volituste raames avaldatakse teie isikuandmed järgmistele firmadele ELi piires:
Teised kontserni BAUHAUS äriühingud (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) ja nende volitatud töötlejad, vajaduse korral lisanõustamiseks, soovitud lepingute sõlmimiseks või muu teenuse osutamiseks. BAUHAUS AG volitatud töötleja IT-teenuste jaoks ja veebilehe andmete (back-end) haldamiseks.

Andmesalvestuse kestus

Me salvestame teie andmeid nii kaua, kui vastav eesmärk nõuab:

  • serveri logifailid: 30 päeva;
  • Google Analyticsi küpsis: kaks aastat.

Nõusoleku tagasivõtmine

Teie kui andmesubjekti õigusi tagavad igati kontserni BAUHAUS äriühingud.

Widerruf einer Einwilligung

Kui olete siinse veebilehe kasutamise raames andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, võite selle nõusoleku ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 7 lõike 3 kohaselt igal ajal tagasi võtta. Vastuväite võib edastada e-postiga aadressile datenschutz@bauhaus.info või kirjalikult eelnimetatud aadressile. Vastuväite mõju piirdub sellega, et asjaomaseid isikuandmeid tulevikus enam ei töödelda. Vastuväite esitamine mõjutab seega isikuandmete töötlemise lubatavust pärast seda, kui olete meile sellest teatanud. Palun pange tähele, et sel juhul võib asjaomaste andmete töötlemine tulevikus mitte enam võimalikuks osutuda.

Õigus esitada töötlemise kohta vastuväide ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkti f järgi

Teil on õigus esitada oma eriolukorrast tulenevatel põhjustel ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 1 esimese lause alusel igal ajal vastuväide oma isikuandmete töötlemise kohta ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkti f alusel.

Kui esitate vastuväite, ei töötle me enam teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui saame tõendada töötlemiseks kaalukaid õiguspäraseid põhjusi, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused või töötlemine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

Muud õigused

Teil on seoses oma töödeldud isikuandmetega vastavate kindlate tingimuste esinemisel vastutava töötleja ees järgmised lisaõigused:

  • andmesubjekti õigus tutvuda andmetega, ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15;
  • andmete parandamise õigus, ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16;
  • andmete kustutamise õigus, ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17;
  • isikuandmete töötlemise piiramise õigus, ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18; ja
  • andmete ülekandmise õigus kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 20.
  • Lisaks on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui olete arvamusel, et teiega seotud isikuandmete töötlemine on vastuolus ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega.
Ajakohastamine ja muutmine

Andmekaitseavaldust peab aeg-ajalt kohandama tegelike tingimuste ja õiguskorraga. Palun vaadake andmekaitseavaldus üle, enne kui kasutate meie pakkumist, et olla võimalike muudatuste või uuendustega kursis.

Seisuga 15.08.2019